Máy chiếu Hitachi

Máy chiếu Hitachi CP-EX300

MSP:

Giá: 17.790.000 VNĐ

Máy chiếu Hitachi CP-DX250

MSP:

Giá: 13.690.000 VNĐ

Máy chiếu Hitachi CP-DX300

MSP:

Giá: 15.390.000 VNĐ